J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

E-Dziennik

 e-dziennik  

Pola Nadziei

Pola Nadziei

LOGO SZKOŁY

HASŁO SZKOŁY

Insta.Ling

psp_161218_02.jpg
O szkole PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
07.10.2007.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu istnieje już ponad pół wieku, uroczyste jej otwarcie nastąpiło 10 września 1945r. Początki działalności Szkoły Podstawowej w Wąsoszu były bardzo trudne. Jednakże nauczyciele, rodzice i sami uczniowie starali się szybko opanować zaistniałą sytuację. Wiedzieli bowiem, że żyją w wolnej Polsce, na Dolnym Śląsku „ że tu na Odrze wyznaczył zachodnią granicę pierwszy król Polski – Bolesław Chrobry”.

Rada Pedagogiczna wystąpiła do władz oświatowych z wnioskiem o nadanie szkole im. Bolesława Chrobrego.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 21 listopada 1960 roku. Na frontonie szkoły został umieszczony napis „Szkoła Podstawowa w Wąsoszu”. Od tej pory corocznie i bardzo uroczyście obchodzone jest Święto Patrona Szkoły.

Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było ufundowanie sztandaru przez Komitet Rodzicielski w 25 rocznicę jej istnienia. Wówczas to 28 listopada 1970 roku harcerze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar w obecności władz oświatowych i odśpiewali hymn szkolny.

                                           Nasza koncepcja pracy

Edukujemy

- uczymy nowocześnie, systematycznie i konsekwentnie

- dbamy o uzdolnienia- rozwijamy zainteresowania

- wspieramy uczniów w osiąganiu sukcesów na miarę ich możliwości.

Wspieramy rodziców w wychowaniu

- pracujemy w oparciu o tradycję i rytuał szkolny

- uczymy szacunku i dobrego zachowania wobec innych

- uczymy żyć bezpiecznie.

Opiekujemy się dziećmi

- dbamy o bezpieczeństwo socjalne

- organizujemy czas wolny w szkole i poza nią

- umożliwiamy uczniom pełne uczestnictwo w życiu szkoły bez względu na ich status materialny.

Działamy aktywnie w środowisku lokalnym.

                                           Nasza oferta edukacyjna

- uczymy dzieci od piątego roku życia- "0"

- nauczamy w zakresie programu szkoły podstawowej

- dajemy wiedzę ponadprogramową

                      *koła zainteresowań

                      *zajęcia dla uczniów zdolnych

                      *zielone szkoły i wycieczki szkolne

                      *klub sportowy

- wyrównujemy szanse edukacyjne

                     *zajęcia wspierające uczniów w osiąganiu sukcesów na miarę własnych możliwości

- prowadzimy projekty edukacyjne.

 

Hymn szkoły

Starły się miecze z mieczami.

W proch poszła siła wraża.

Oto Bolesław Chrobry

zwyciężył armię cesarza.

Stanął u rzeki król Chrobry,

obmył z kurzawy lica,

Ręką wzniesioną zakreślił,

gdzie będzie Polski granica.

Kmiecie chwycili topory.

Dzierżą topory woje.

Dęby ścinają na słupy,

                                     nurt rzeki dzielą na dwoje.


W roku 1974 powstał Kącik Patrona Szkoły. W pierwszej wersji była to metalowa, ozdobna krata w postaci włóczni z historycznymi datami dotyczącymi panowania Chrobrego. W roku 1979 kącik zmodernizowano i stanął w nim pomnik, przedstawiający Bolesława Chrobrego w koronie z tarczą i mieczem, a na ścianie płaskorzeźbę, w którą wkomponowane są: denar z czasów Chrobrego ( awers i rewers ) oraz nazwa szkoły.


30.09.1995r. - z okazji pięćdziesięciolecia powstania szkoły została uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica z wizerunkiem Bolesława Chrobrego ufundowana przez Radę Rodziców i umieszczona przy wejściu głównym do szkoły.

 

Co roku bardzo uroczyście obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, składając wiązanki świeżych kwiatów pod statuą króla, organizując uroczyste apele, w których przedstawiamy scenki z życia Chrobrego oraz startując w średniowiecznych turniejach sportowych. W przyszłości planujemy nawiązać kontakt z innymi szkołami noszącymi imię Bolesława Chrobrego, licząc na współpracę i wymianę doświadczeń.

 

Organizacja procesu kształcenia, wychowania i opieki

W roku szkolnym 2007/2008 szkoła prowadzi 14 oddziałów oraz oddział zerowy  i zatrudnia 26 nauczycieli. W sumie do szkoły uczęszcza 308 dzieci, w tym 119 uczniów dojeżdża z piętnastu okolicznych miejscowości. Uczniowie dowożeni są do szkoły autobusami, a plan zajęć jest tak ułożony, by odbywało się jak najmniej zajęć świetlicowych. Nauka prowadzona jest w jednym budynku, na jedną zmianę.

Budynek szkoły pomimo, że ma ponad pół wieku, prezentuje się okazale i solidnie. Posiada nową elewację, wymieniona została również stolarka okienna.

Uczniowie korzystają z 14 sal lekcyjnych. Są one czyste i estetycznie urządzone oraz wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych. Możemy poszczycić się od roku 1998 pracownią informatyczną, w której uczniowie doskonalą swoje umiejętności.

       W szkole działa wiele organizacji uczniowskich i kół zainteresowań, które pod kierownictwem i opieką nauczycieli biorą czynny udział w życiu szkoły. Ważną ostoją naszej placówki jest świetlica szkolna wraz ze stołówką. W szkole funkcjonuje również nowoczesna, dobrze wyposażona biblioteka.

Do tradycji naszej szkoły na stałe weszły następujące imprezy: „ Pasowanie na ucznia klas I”, „ Pasowanie na czytelnika kl. I”, „ Święto Patrona Szkoły”, „Jasełka i opłatek”, „Święto pieczonego ziemniaka”, „Topienie Marzanny” , Dzień Dziecka oraz Dzień Matki.

 

MISJA SZKOŁY

 

        Nasza szkoła uczy, bawi, wychowuje i opiekuje się dziećmi od kl. I do kl. VI oraz klasą "0".
Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie wiedzy i przygotowanie do dalszej nauki. Wychowujemy w oparciu o uniwersalny system wartości takich jak: tolerancja, uczciwość, prawda, poszanowanie wartości człowieka. Dbamy o rozwój psychiczny i fizyczny ucznia, rozbudzamy i rozwijamy jego zainteresowania. Kultywujemy tradycje szkoły i współpracujemy zgodnie ze strukturą trzech stanów: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zmieniony ( 30.05.2013. )
 

eTwinning

Patron szkoły

Szkolna Kasa Oszczędności

psp_sko_2017_log.jpg

Dzwonki

8.00-8.45

8.50-9.35

9.50-10.35

10.45-11.30

11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-14.35 

www.mamyprawa.pl

Licznik odwiedzin


J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Protopic